Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

TaskBeat zabezpiecza komunikację między wykonawcą a klientem za pomocą szyfrowanego dostępu. Automatycznie archiwizuje wybraną korespondencję e-mail oraz załączniki w bezpieczny sposób, uniemożliwiający zmianę lub trwałe usunięcie. Dzięki temu najważniejsze ustalenia oraz załączniki są chronione przez okres minimum pięciu lat w chmurze – niezależnie od awarii sprzętu, łączy czy systemów poczty elektronicznej. Dodatkowo w najwyższych planach abonamentowych zapewniamy pełne szyfrowanie danych nie tylko na etapie transmisji przez Internet, ale również na etapie ich zapisu na serwerze produkcyjnym. Opcjonalne szyfrowanie danych unimożliwia wgląd w dane, dostępne jest jedynie na indywidualne żądanie klienta w ramach planu taryfowego: dedykowana instancja.

Jako jeden z niewielu dostawców oprogramowania do zarządzania zadaniami zapewniamy stosowanie procedur, w ramach których programiści oraz pracownicy działu obsługi klienta nie posiadają dostępu do danych zgromadzonych na serwerach produkcyjnych. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą być przeglądane przez dowolnego pracownika, ani przez pracowników technicznych – nawet w przypadku zezwolenia na dostęp. TaskBeat zapewnia, że dostęp do serwerów produkcyjnych posiada wąska grupa pracowników. Każdorazowe logowanie do dowolnego serwera produkcyjnego podlega rejestrowaniu, o czym powiadamiani są pozostali pracownicy najwyższego szczebla technicznego. Dodatkowo, jako jedna z niewielu firm, obsługujemy możliwość kolokacji instancji na jednym z obsługiwanych data center, wliczając lokalizacje takie jak Warszawa, Londyn lub Berlin (domyślnie).

W wariancie serwera dedykowanego istnieje możliwość zaszyfrowania danych gromadzonych na serwerze, nie tylko połączenia z serwerem. Szyfrowanie danych na serwerze w znaczącym stopniu podnosi bezpieczeństwo: zabezpiecza przed podglądem danych nawet w przypadku, gdyby osoba niepowołana próbowała odczytać kopię bezpieczeństwa lub dane bezpośrednio na serwerze. Dzięki unikatowej na rynku ofercie szyfrowania danych w warstwie samej bazy danych wszelkie dane klientów są nieczytelne dla każdego użytkownika próbującego bezpośrednio przeglądać jej zawartość.

Mamy przyjemność poinformować, że nasze serwery produkcyjne zostały zaktualizowane o oprogramowanie Microsoft Forefront Security, dzięki czemu projekty, zadania oraz załączniki przetwarzane przez nasz system są teraz chronione pod względem antywirusowym. Jednocześnie zakresem ochrony objęci zostają wszyscy nasi Klienci, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat za ochronę antywirusową danych i plików przetwarzanych w systemie TaskBeat. Microsoft Forefront dostarcza kompleksowe rozwiązania w pełnym zakresie, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, by chronić użytkowników i umożliwić bezpieczny dostęp z każdego miejsca. Rozwiązania cechują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, dotychczas dostępnym wyłącznie dla większych przedsiębiorstw.

TaskBeat jest produktem spółki Zagozda sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, obecną na rynku od 2009r. Produkt szyfruje komunikację pomiędzy użytkownikiem a serwerem za pomocą 128-bitowego klucza gwarantowanego przez GeoTrust. Wszystkie projekty i zadania zarządzane na serwerach TaskBeat podlegają regularnej kopii bezpieczeństwa. Na każde potwierdzone żądanie Klienta istnieje możliwość udostępnienia kopii zapasowej systemu z dowolnego dnia wraz z dziennikiem aktywności użytkowników w systemie.