Konfiguracja

TaskBeat daje szerokie możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a nawet indywidualnych preferencji poszczególnych użytkowników. W efekcie firma może korzystać z funkcji i ról, które jeszcze lepiej dostosowują TaskBeat do jej specyfiki.

Indywidualne filtry wyświetlania danych
W TaskBeat każdy użytkownik może zdefiniować własne filtry wyświetlania danych w terminarzu, w tym listy pracowników według samodzielnie zdefiniowanych kryteriów, innych niż wynikające ze struktury organizacyjnej firmy. Na przykład szef sprzedaży definiuje dla siebie domyślny widok listy jako listę wszystkich osób z działu handlowego oraz dodatkowo wybranych współpracownkówy z działu logistyki; z kolei dla sekretarki można ustawić domyślne wyświetlanie wszystkich kierowników i członków zarządu.

Dedykowana pomoc kontekstowa
TaskBeat umożliwia modyfikację tekstów pomocy kontekstowej, dostępnych dla użytkowników pod ikoną z literą „i”. Można je rozbudować o informacje specyficzne dla danej firmy lub nawet całkowicie zastąpić standardowe teksty własnymi. Na przykład przy zgłaszaniu zapotrzebowań można dodać wyjaśnienia o procedurze akceptacji zakupów; zaś w module Licencje IT można umieścić kontakt do działu IT i informatyka odpowiedzialnego za zarządzanie licencjami na oprogramowanie.

Własne szablony uprawnień i role użytkowników
TaskBeat zawiera, oprócz zestawu typowych ról i uprawnień, specjalny mechanizm tworzenia nieszablonowych ról dla użytkowników. Przykładowo przełożony posiada uprawnienia do zatwierdzania zapotrzebowań, wniosków urlopowych i delegacji swoich podwładnych. TaskBeat daje możliwość zdefiniowania dodatkowej roli, która uprawnionemu użytkownikowi pozwoli na zatwierdzanie tych wniosków od pracowników z innych zespołów.

Korzyści
– jeszcze większy stopień dopasowania funkcjonalności TaskBeat do potrzeb firmy
– większy komfort pracy użytkowników dzięki uwzględnieniu ich indywidualnych preferencji w wyświetlaniu danych
– wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w TaskBeat dzięki dostępności pomocy przygotowanej specjalnie dla nich
– elastyczne dopasowanie procesów akceptacji, uwzględniające nie tylko formalną strukturę organizacyjną